เกี่ยวกับบริษัท

 

 

        เก้าอี้สำนักงาน Asahi และ FORTE เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส.ชูชัย เฟอร์นิชิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมากว่า 40 ปี นโยบายของบริษัทมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทุกชิ้นส่วนประกอบผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญงาน เพื่อให้ได้เก้าอี้สำนักงานที่มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน และเหมาะสมกับการ ใช้งานมากที่สุด
        บริษัท ส.ชูชัย เฟอร์นิชิ่ง จำกัด มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงมีการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนอยู่เสมอปัจจุบันบริษัทเป็นสมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการส่งออก และได้เข้าร่วมโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง