การรับประกัน



คุณภาพสินค้า คือสิ่งที่ บริษัท ส.ชูชัย เฟอร์นิชิ่ง จำกัด มุ่งเน้นตลอดมา เราจึงมีการรับประกัน สินค้าของเราทุกรุ่น คุณจึงมั่นใจได้เสมอ
กับเก้าอี้สำนักงาน AsahiและFORTEเพราะเราคือ
“สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ"