เก้าอี้รุ่น MD

เก้าอี้รุ่น MD ถูกออกแบบอย่างเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้สูงสุดถึง 130 กิโลกรัม และผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักการกระแทกและการโยกที่น้ำหนักทดสอบ 130 กิโลกรัม จำนวน 100,000 ครั้ง โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม