ระบบกลไกการโยกระบบ Synchronized
ระบบการโยกแบบใหม่ที่ตอบสนองความสัมพันธ์ระหว่างมุมการนั่งและเอนพิงในอัตราส่วน 1:2 องศา ซึ่งสามารถปรับการถ่ายเทน้ำหนักของร่างกายได้อย่างสมดุล ให้ความรู้สึกสบายเป็นพิเศษในทุกอิริยาบท
ระบบโยกเฉพาะพนักพิง
ระบบการโยกที่ออกแบบให้พนักพิงสามารถโยกเอนและรองรับแผ่นหลังของผู้นั่งได้อย่างเหมาะสม
ระบบโยกทั้งตัว
ระบบการโยกสำหรับเก้าอี้ที่มีโครงขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวทั้งตัว โดยที่นั่งและพนักพิงจะโยกเอนไปพร้อมกัน มีความมั่นคงแข็งแรง